Yapı Uygulamaları

Müstakil villalar için tasarlanmış

"Tak-Çalıştır“

ATD Enerji sistem çözümleri

- Elektrik

- Soğutma

- Isıtma Sistemleri

Jeneratöre ihtiyaç duyulmadan 8 saatten 2 güne kadar tasarlanabilen depolamalı sistemler

 

Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik gereği her birey 1 MW'a kadar güneş enerjisi tesisi kurabilmekte, binalarla kullanılan elektriğin tamamını ya da bir kısmını üretebilmekte ve eğer varsa ihtiyaç fazlası ürettiği elektriği devlete satabilmektedir.

Bu kapsamda ATD Enerji;

Bina altyapı yatırımları ve enerji gereksinimleri için en uygun sistemi tasarlar ve projelendirir.

Uygun maliyet ve yüksek kalite politikası ile ihtiyaca yönelik optimum çözümler sunar.

Yasal mevzuat, izinler, hibe, teşvik ve krediler hakkında danışmanlık hizmeti verir.

Yerinde montaj yaparak anahtar teslim hizmet verir.