Endüstriyel Uygulamalar

Lisanssız Elektrik Üretimine İLişkin Yönetmelik gereği her işletme 1 MW'a kadar güneş enerjisi tesisi kurabilmekte, işletmelerinde kullanılan elektriğin tamamını ya da bir kısmını üretebilmekte ve eğer varsa ihtiyaç fazlası ürettiği elektriği devlete satabilmektedir.

Bu kapsamda ATD Enerji;

Tesis altyapı yatırımları ve enerji gereksinimleri için en uygun sistemi tasarlar ve projelendirir.

Uygun maliyet ve yüksek kalite politikası ile ihtiyaca yönelik optimum çözümler sunar.

Yasal mevzuat, izinler, hibe, teşvik ve krediler hakkında danışmanlık hizmeti verir. Yerinde montaj yaparak anahtar teslim hizmet verir.

Bu sayede işletmeler, tesislerde en büyük giderlerden biri olan enerji maliyetini ortadan kaldırdıkları gibi ek gelir de sağlayabilmektedir.